Zakres usług

Nasze biuro finansowo-księgowe zajmuje się wszechstronną realizacją usług księgowych dla różnego typu przedsiębiorstw, także fundacji i stowarzyszeń. Zajmujemy się księgowością spółek zoo oraz obsługą systemu Intrastat. Zawsze wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, gwarantując usługi najwyższej jakości. Serdecznie zapraszamy do naszego biura księgowego na Żoliborzu i zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

 

Biuro księgowe Sylpio świadczy następujące usługi:

- Prowadzenie ksiąg handlowych - w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy o rachunkowości i ustawami podatkowymi

- Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych prowadzenie ewidencji VAT

- Prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami

- Przygotowywanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów

- Obsługa księgowa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych ( eksport, import)

- Sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg oraz rejestrów zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości

- Wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT)

- Sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT, VAT-UE, oraz INTRASTAT)

- Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w tym: bilans, rachunek zysków i strat)

- Sporządzanie deklaracji rocznych firmy, właścicieli

- Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do Urzędu Statystycznego

- Sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych na życzenie klienta

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

- Sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez Klientów

- Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego

- Wyprowadzanie zaległości


Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów, a w szczególności:

 

- Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych

- Prowadzenie ewidencji VAT

- Prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami

- Obsługa księgowa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych ( eksport, import)

- Sporządzanie niezbędnych wydruków księgi oraz rejestrów

- Wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT)

- Sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych (PIT, VAT, VAT-UE, INTRASTAT)

- Sporządzanie deklaracji rocznych firmy, właścicieli

- Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do Urzędu Statystycznego

- Sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych na życzenie klienta

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

- Sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez klientów

- Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego

- Wyprowadzanie zaległości

 

 

Obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców, czyli:

 

- Sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych

- Rozliczeń z ZUS

- Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło

- Obsługa rozliczeń z ZUS

- Prowadzenie kartotek pracowników

- Rozliczenia roczne pracowników

- Sporządzanie obsługa deklaracji PIT-4

 

Inne usługi:

 

- Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa

- Pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z założeniem firmy

- Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności

- Na życzenie klienta odbieranie dokumentów z siedziby firmy

Aktualności

Promocja
Przez pierwszy miesiąc współpracy rabat 50 %
Promocja
05 Grudzień 2014
Przez pierwszy miesiąc współpracy rabat 50 %
Promocja
05 Grudzień 2014
Przez pierwszy miesiąc współpracy rabat 50 %

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEOŻONE
WYKONANIE: JELLINEK

Tagi